Archive for Kwiecień 2008

Ekonomika 80 / 2007 – Litwa

22 kwietnia, 2008

michalskig80ekonomika132-1258vilnusuniversity2007multipage0000

ekonomika80-2007-michalskig Prekinio kredito sprendimai portfelio valdymo poziuriu, Trade credit decision making based on portfolio management approach, [Grzegorz Michalski], mokslo darbai Ekonomika 80/2007, ISSN 1392-1258, Vilniaus Universiteas, ss. 40-51.

Click to access michalskig80ekonomika132-1258vilnusuniversity2007multipage0000.pdf

Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy. Propozycja zastosowania podstaw teorii portfela do doboru dostawców.

20 kwietnia, 2008

michalskigrzegorz-1053-v2a Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy. Propozycja zastosowania podstaw teorii portfela do doboru dostawców.
Portfolio approach in decreasing negative influence of the delivery risk on value of the recepient’s firm

Streszczenie Podstawowym finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest maksymalizacją jego wartości. Zarządzanie zapasami powinno także przyczyniać się do realizacji tego podstawowego celu. Strategia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jest realizowana w warunkach ryzyka i niepewności. Niniejszy artykuł przedstawia konsekwencje dla firmy odbiorcy, jakie niesie ze sobą ryzyko czasu dostaw. Rozwiązanie proponowane w artykule, dotyczące doboru dostawców, oparte jest na wykorzystaniu przesłanek płynących z teorii zarządzania portfelem aktywów.

The basic financial purpose of an enterprise is maximization of its value. Inventory management should also contribute to realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The enterprise value maximization strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. This article presents the consequences for the recipents firm that can result from operating risk that is related to delivery risk generated by the suppliers. The present article offers a method that uses portfolio management theory to chose the suppliers.

Wartość płynności przedsiębiorstwa

18 kwietnia, 2008

G. Michalski [autorstwo 100%]: Wartość płynności przedsiębiorstwa [w:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, W. Polak & T. Noch [red.], ISBN: 978-83-89762-14-6, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2008, ss. 85-99. 

testy – plik z przykladowymi testami

16 kwietnia, 2008

Ponizsze linki kieruja do stron z ktorych mozna „sciagnac” pliki z rozwiazanymi przykladami – pomocnymi przy przygotowaniach do egzaminu:
[instrukcja: wpierw nalezy kliknac w link, potem na ikonke „Download”, nastepnie na ikonke z dowolnej lokalizacji – juz powinno sie ladowac 🙂 ]
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=997035
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=997027
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1007598
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1007600
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=961614
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1007444
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1007438
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1007419
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1007383
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1007347
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1006891
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1006882
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1006841
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000770
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000764
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000763
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000762
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000761
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000743
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000742
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000741
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000701
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000698
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000669
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000668
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000480
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000471
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000280
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000274

reszte zawiera zalaczony plik:

KLIKNIJ! http://michalskig.files.wordpress.com/2008/05/uwagaodt-zamien-na-zip-irozpakujtestywszystkiedo4maja2008.odt

[uwaga – jest to plik w wersji ZIP ale ze zmienionym rozszerzeniem (gdyz wordpress nie akceptuje rozszerzenia zip) na odt – nalezy zatem zmienic nazwe pliku – zamieniajac rozszerzenie .odt na .zip a nastepnie nalezy rozpakowac]

konsultacje – semestr letni 2008

14 kwietnia, 2008

Wtorek: 12.00, p. Z-710.

profil michalskig

14 kwietnia, 2008

*

| Aktualne szkolenia otwarte realizowane we współpracy z firmą AVENHANSEN |

| Aktualne szkolenia otwarte realizowane we współpracy z firmą WoltersKluwer Polska |

 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
Grzegorz Michalski
,
(strona osobista)

dr Grzegorz Michalski 

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 • 1998 – magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • 2002 – doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

Stanowisko

 • adiunkt

Przedmioty dydaktyczne

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw;
 • Budżetowanie kapitałowe;
 • Planowanie finansowe;
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie;
 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa;
 • Strategiczne zarządzanie finansami;
 • Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Badania naukowe

Obszary badawcze:

 1. Finanse przedsiębiorstwa
  1. Zarządzanie płynnością finansową:
   – krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne;
   – zarządzanie należnościami, zapasami i innymi składnikami aktywów bieżących.
  2. Zarządzanie finansami małych firm:
   – decyzje finansowe małych przedsiębiorstw;

   – strategie finansowe małych podmiotów gospodarczych;

Ważniejsze publikacje

Książki:

 1. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Monografia naukowa oparta na pracy doktorskiej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 2. Leksykon zarządzania finansami, C.H.Beck, Warszawa 2004.
 3. Podstawy zarządzania finansami, Monografia, WSZ Edukacja, Wrocław 2003.
 4. Finansowe strategie przedsiębiorstwa, Monografia, WSZiA Opole, Opole 2004.
 5. Budżetowanie kapitałów, (praca zbiorowa pod red. W. Pluty, współautorzy: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki i in.), PWE, Warszawa 2000.
 6. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, (praca zbiorowa pod red. W. Pluty, współautorzy: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki i in.), PWE, Warszawa 2004.
 7. Płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, WN PWE, Warszawa 2005.
 8. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (współautor: W. Pluta), C.H.Beck, Warszawa 2005.
 9. Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, (współautor: K. Prędkiewicz), C.H.Beck, Warszawa 2007.

Artykuły:

 1. VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
 2. Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], „European financial systems 2007”, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
 3. Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.
 4. Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.
 5. Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.
 6. Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.
 7. Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 – 250.
 8. Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
 9. Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
 10. Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.
 11. Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.
 12. Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.
 13. Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.
 14. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.
 15. Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.
 16. Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.
 17. Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.
 18. Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.
 19. Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.
 20. Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.
 21. Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.
 22. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.
 23. Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
 24. Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.
 25. Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.
 26. Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.
 27. Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.
 28. Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.
 29. Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.
 30. Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
 31. Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
 32. Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
 33. W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
 34. Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
 35. Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
 36. Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
 37. Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
 38. Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
 39. Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
 40. Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
 41. Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
 42. Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
 43. Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

==

Kontakt do mnie:
tel: 0048783312387
tel2: 0048503452860
fax: 0048717181717
email:
 
www: http://michalskig.com/

Adres:
dr Grzegorz Michalski
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
Instytut Zarządzania Finansami
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-704
PL53-345 Wrocław, Polska

the postal address:
dr Grzegorz Michalski
Department of Corporate Finance & Value Management
Finance Management Institute
The Faculty of the Management, Computer Science and Finance
Wroclaw University of Economics
ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-704
PL53-345 Wroclaw, Polska

 
AKTUALNE DANE ADRESOWE

Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich

 


 

Tematy ostanio realizowane: Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922

SSRN.com

RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html

RePEc page

Wartość płynności finansowej

 

Książkowa wersja mojej pracy doktorskiej: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [wydana jako Monografia] …

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Tajniki finansowego sukcesu dla Mikrofirm

 

Podręcznik podstawowy do zarządzania finansami przedsiębiorstw i strategi finansowych przedsiębiorstw: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm.

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Zarządzanie płynnością finansową w MSP

 

Podręcznik podstawowy do zarządzania płynnością finansową w małych i średnich przedsiębiorstwach: Płynność finansowa MSP.

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

 

Leksykon zarządzania finansami

 

Leksykon zarządzania finansami – zawiera wszystkie podstawowe definicje, wzory i tablice finansowe z zarządzania finansami. …

 

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

 

Poradnik jest przygotowany specjalnie pod kątem prezentacji zagadnień odnoszących się do krótkoterminowego planowania finansowego w dużych korporacjach. …

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

szukasz ciekawych usług finansowych?

Jeśli chcesz założyć konto bankowe przez internet, szukasz kontaktu z doradcą kredytowym, itp. zapraszam do zapoznania się z ofertą: KLIKNIJ TU

 


 

 

NF.pl | Nowoczesna Firma profil: http://grzegorz.michalski1.nf.pl

PROFEO profil: http://www.profeo.pl/michalskig

Jestem Profeo

XING profile: http://www.xing.com/profile/Grzegorz_Michalski

XING

linked in profile: http://www.linkedin.com/in/michalskig

View Grzegorz Michalski's profile on LinkedIn

ryze profile: http://www.ryze.com/go/michalskig

GoldenLine profil: http://www.goldenline.pl/grzegorz-michalski

Zobacz mnie na GoldenLine

WORDPRESS profil: http://michalskig.wordpress.com/

 

 

Department of Corporate Finance and Value Management
Grzegorz Michalski
,
(prsonal site)

my professional profile <== click

Grzegorz Michalski PhD 

 

Titles and degrees:

 • 1998 – Master degree in Economics (Wroclaw University of Economics)
 • 2002 – Doctoral degree in Economics (Wroclaw University of Economics)

Position

 • Assistant Professor, Department of Corporate Finance and Value Management in Finance Management Institute @ Faculty of Management, Computer Science and Finance @ Wroclaw University of Economics

Courses taught at present

 • Corporate financial management;
 • Capital budgeting;
 • Financial planning;
 • Entrepreneurial finance;
 • Small and medium enterprises finance;
 • Corporate financial management;
 • Corporate financial strategies;
 • Strategic financial management;
 • Advanced corporate financial management.

Research areas

 

 1. Corporate finance
  1. Corporate financial liquidity:
   – short-run and short-term financial management policies and decisions;
   – accounts receivable management, inventory management, operational cash management, accounts payable management etc.
  2. Micro and small business financial management:
   – small business financial decisions and policies;

   – small business financial strategies;

The most important publications

Books:

 1. Liquidity value during short-run financial management process, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Monografia naukowa oparta na pracy doktorskiej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 2. Lexicon of financial management, Leksykon zarządzania finansami, C.H.Beck, Warszawa 2004.
 3. Fundamentals of corporate financial management, Podstawy zarządzania finansami, Monografia, WSZ Edukacja, Wrocław 2003.
 4. Financial corporate strategies, Finansowe strategie przedsiębiorstwa, Monografia, WSZiA Opole, Opole 2004.
 5. Capital budgeting, Budżetowanie kapitałów, (red. W. Pluta, coauthors: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki and oth.), PWE, Warszawa 2000.
 6. Small and Medium Business financial management, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, (red. W. Pluta, coauthors: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki and oth.), PWE, Warszawa 2004.
 7. Small and medium enterprises financial liquidity management, Płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, WN PWE, Warszawa 2005.
 8. Short-run finance, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (coauthor: W. Pluta), C.H.Beck, Warszawa 2005.
 9. Secrets of microfirms financial success. From starup to stable growth, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, (coauthor: K. Prędkiewicz), C.H.Beck, Warszawa 2007.

Papers:

 1. Value Based Economic Order Quantity of Inventories, VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, authorship = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
 2. Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, authorship = 100%], w: J. Krajicek [red.], „European financial systems 2007”, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
 3. The Typical Levels of Liquidity Measures in Small Firms, Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.
 4. Operational Risk of the Buyers – Elements of Portfolio Management Approach in Accounts Receivables Management, Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.
 5. Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.
 6. Why Firms Tie Money in Cash Balances? Demand for Cash in Firm and its Relation to Operational Business Risk, Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, authorship = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.
 7. Value Based Production Order Quantity Model, Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 – 250.
 8. Financial Management in Micro and Small Enterprises and Globalisation Risk Analysis, Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
 9. Debt Costs Determinants in Small Enterprise, Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
 10. Influence of Precautionary Cash Level on Value of the Firm, Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.
 11. Value Based Inventory Management in Small Enterprise, Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.
 12. Value Based Inventory Management Perspective of Delivery Risk, Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.
 13. Value Based Accounts Receivable Monitoring Techniques, Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.
 14. Net Working Capital Management Strategies as Factor Shaping Small Firm Value, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, authorship = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.
 15. The Optimum Level of the Financial Liquidity in the Small and Middle Enterprises, Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.
 16. Short-Term SME Financing, Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.
 17. Value-Based Cash Management Models Application in Firm, Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.
 18. Value-Based Inventory Management – EOQ modification, Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.
 19. Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity, Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.
 20. Relation Price to Book Value as Factor Shaping Intrinsic Value of Liquidity, Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.
 21. Factors Decreasing the Intrinsic Value of the Liquidity, Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.
 22. Methods Indirectly Control Risk During Financial Management in Small Enterprise, Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.
 23. The Reasons Why the Industrial Firms Hold Financial Liquidity, Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
  Small and Medium Enterprises Accounts Receivable Management With Intrinsic Value of Liquidity in View, Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.
 24. The Optimal Level of the Financial Liquidity – The Proposal of Marking, Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.
 25. The Usefulness of Statical Measures of the Financial Liquidity, Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.
 26. Benefits from the Aggregate Financial Liquidity in the Firm, Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.
 27. Short-Term Financial Management Based on the Information about the Value of the Liquidity and its Influence on the Value of the Firm, Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.
 28. The Dynamic Measures of Financial Liquidity, Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.
 29. Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
 30. Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
 31. Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
 32. W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
 33. Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
 34. Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
 35. Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
 36. Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
 37. Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
 38. Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
 39. Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, authorship = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
 40. Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
 41. Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
 42. Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

==

Kontakt do mnie:
tel: 0048783312387
tel2: 0048503452860
fax: 0048717181717
email:
 
www: http://michalskig.com/

Adres:
dr Grzegorz Michalski
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
Instytut Zarządzania Finansami
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-704
PL53-345 Wrocław, Polska

the postal address:
dr Grzegorz Michalski
Department of Corporate Finance & Value Management
Finance Management Institute
The Faculty of the Management, Computer Science and Finance
Wroclaw University of Economics
ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-704
PL53-345 Wroclaw, Polska

 
AKTUALNE DANE ADRESOWE

Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich

 


 

Tematy ostanio realizowane: Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922

SSRN.com

RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html

RePEc page

Wartość płynności finansowej

 

Książkowa wersja mojej pracy doktorskiej: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [wydana jako Monografia] …

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Tajniki finansowego sukcesu dla Mikrofirm

 

Podręcznik podstawowy do zarządzania finansami przedsiębiorstw i strategi finansowych przedsiębiorstw: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm.

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Zarządzanie płynnością finansową w MSP

 

Podręcznik podstawowy do zarządzania płynnością finansową w małych i średnich przedsiębiorstwach: Płynność finansowa MSP.

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

 

Leksykon zarządzania finansami

 

Leksykon zarządzania finansami – zawiera wszystkie podstawowe definicje, wzory i tablice finansowe z zarządzania finansami. …

 

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

 

Poradnik jest przygotowany specjalnie pod kątem prezentacji zagadnień odnoszących się do krótkoterminowego planowania finansowego w dużych korporacjach. …

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

szukasz ciekawych usług finansowych?

Jeśli chcesz założyć konto bankowe przez internet, szukasz kontaktu z doradcą kredytowym, itp. zapraszam do zapoznania się z ofertą: KLIKNIJ TU

 


 

 

NF.pl | Nowoczesna Firma profil: http://grzegorz.michalski1.nf.pl

PROFEO profil: http://www.profeo.pl/michalskig

Jestem Profeo

XING profile: http://www.xing.com/profile/Grzegorz_Michalski

XING

linked in profile: http://www.linkedin.com/in/michalskig

View Grzegorz Michalski's profile on LinkedIn

ryze profile: http://www.ryze.com/go/michalskig

GoldenLine profil: http://www.goldenline.pl/grzegorz-michalski

Zobacz mnie na GoldenLine

WORDPRESS profil: http://michalskig.wordpress.com/

 


Jesteś na stronie
Grzegorza Michalskiego

http://michalskig.ae.wroc.pl
 
Aby kontynuować – należy kliknąć adres: http://uczelnia.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=3988.

http://uczelnia.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=3988


Jesteś na stronie
Grzegorza Michalskiego

http://michalskig.ae.wroc.pl
 
Aby kontynuować – należy kliknąć adres: http://uczelnia.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=3988.

http://uczelnia.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=3988

*

o mnie

14 kwietnia, 2008
 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
Grzegorz Michalski
,
(strona osobista)

dr Grzegorz Michalski 

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 • 1998 – magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • 2002 – doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

Stanowisko

 • adiunkt

Przedmioty dydaktyczne

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw;
 • Budżetowanie kapitałowe;
 • Planowanie finansowe;
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie;
 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa;
 • Strategiczne zarządzanie finansami;
 • Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Badania naukowe

Obszary badawcze:

 1. Finanse przedsiębiorstwa
  1. Zarządzanie płynnością finansową:
   – krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne;
   – zarządzanie należnościami, zapasami i innymi składnikami aktywów bieżących.
  2. Zarządzanie finansami małych firm:
   – decyzje finansowe małych przedsiębiorstw;

   – strategie finansowe małych podmiotów gospodarczych;

Ważniejsze publikacje

Książki:

 1. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Monografia naukowa oparta na pracy doktorskiej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 2. Leksykon zarządzania finansami, C.H.Beck, Warszawa 2004.
 3. Podstawy zarządzania finansami, Monografia, WSZ Edukacja, Wrocław 2003.
 4. Finansowe strategie przedsiębiorstwa, Monografia, WSZiA Opole, Opole 2004.
 5. Budżetowanie kapitałów, (praca zbiorowa pod red. W. Pluty, współautorzy: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki i in.), PWE, Warszawa 2000.
 6. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, (praca zbiorowa pod red. W. Pluty, współautorzy: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki i in.), PWE, Warszawa 2004.
 7. Płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, WN PWE, Warszawa 2005.
 8. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (współautor: W. Pluta), C.H.Beck, Warszawa 2005.
 9. Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, (współautor: K. Prędkiewicz), C.H.Beck, Warszawa 2007.

Artykuły:

 1. VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
 2. Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], „European financial systems 2007”, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
 3. Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.
 4. Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.
 5. Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.
 6. Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.
 7. Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 – 250.
 8. Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
 9. Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
 10. Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.
 11. Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.
 12. Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.
 13. Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.
 14. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.
 15. Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.
 16. Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.
 17. Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.
 18. Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.
 19. Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.
 20. Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.
 21. Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.
 22. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.
 23. Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
 24. Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.
 25. Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.
 26. Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.
 27. Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.
 28. Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.
 29. Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.
 30. Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
 31. Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
 32. Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
 33. W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
 34. Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
 35. Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
 36. Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
 37. Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
 38. Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
 39. Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
 40. Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
 41. Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
 42. Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
 43. Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

==

Kontakt do mnie:
tel: 0048783312387
tel2: 0048503452860
fax: 0048717181717
email:
 
www: http://michalskig.com/

Adres:
dr Grzegorz Michalski
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
Instytut Zarządzania Finansami
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-704
PL53-345 Wrocław, Polska

the postal address:
dr Grzegorz Michalski
Department of Corporate Finance & Value Management
Finance Management Institute
The Faculty of the Management, Computer Science and Finance
Wroclaw University of Economics
ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-704
PL53-345 Wroclaw, Polska

 
AKTUALNE DANE ADRESOWE

Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich

 


 

Tematy ostanio realizowane: Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922

SSRN.com

RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html

RePEc page

Wartość płynności finansowej

 

Książkowa wersja mojej pracy doktorskiej: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [wydana jako Monografia] …

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Tajniki finansowego sukcesu dla Mikrofirm

 

Podręcznik podstawowy do zarządzania finansami przedsiębiorstw i strategi finansowych przedsiębiorstw: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm.

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Zarządzanie płynnością finansową w MSP

 

Podręcznik podstawowy do zarządzania płynnością finansową w małych i średnich przedsiębiorstwach: Płynność finansowa MSP.

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

 

Leksykon zarządzania finansami

 

Leksykon zarządzania finansami – zawiera wszystkie podstawowe definicje, wzory i tablice finansowe z zarządzania finansami. …

 

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

 

Poradnik jest przygotowany specjalnie pod kątem prezentacji zagadnień odnoszących się do krótkoterminowego planowania finansowego w dużych korporacjach. …

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

szukasz ciekawych usług finansowych?

Jeśli chcesz założyć konto bankowe przez internet, szukasz kontaktu z doradcą kredytowym, itp. zapraszam do zapoznania się z ofertą: KLIKNIJ TU

 


 

 

NF.pl | Nowoczesna Firma profil: http://grzegorz.michalski1.nf.pl

PROFEO profil: http://www.profeo.pl/michalskig

Jestem Profeo

XING profile: http://www.xing.com/profile/Grzegorz_Michalski

XING

linked in profile: http://www.linkedin.com/in/michalskig

View Grzegorz Michalski's profile on LinkedIn

ryze profile: http://www.ryze.com/go/michalskig

GoldenLine profil: http://www.goldenline.pl/grzegorz-michalski

Zobacz mnie na GoldenLine

WORDPRESS profil: http://michalskig.wordpress.com/

 

 

Department of Corporate Finance and Value Management
Grzegorz Michalski
,
(prsonal site)

my professional profile <== click

Grzegorz Michalski PhD 

 

Titles and degrees:

 • 1998 – Master degree in Economics (Wroclaw University of Economics)
 • 2002 – Doctoral degree in Economics (Wroclaw University of Economics)

Position

 • Assistant Professor, Department of Corporate Finance and Value Management in Finance Management Institute @ Faculty of Management, Computer Science and Finance @ Wroclaw University of Economics

Courses taught at present

 • Corporate financial management;
 • Capital budgeting;
 • Financial planning;
 • Entrepreneurial finance;
 • Small and medium enterprises finance;
 • Corporate financial management;
 • Corporate financial strategies;
 • Strategic financial management;
 • Advanced corporate financial management.

Research areas

 

 1. Corporate finance
  1. Corporate financial liquidity:
   – short-run and short-term financial management policies and decisions;
   – accounts receivable management, inventory management, operational cash management, accounts payable management etc.
  2. Micro and small business financial management:
   – small business financial decisions and policies;

   – small business financial strategies;

The most important publications

Books:

 1. Liquidity value during short-run financial management process, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Monografia naukowa oparta na pracy doktorskiej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 2. Lexicon of financial management, Leksykon zarządzania finansami, C.H.Beck, Warszawa 2004.
 3. Fundamentals of corporate financial management, Podstawy zarządzania finansami, Monografia, WSZ Edukacja, Wrocław 2003.
 4. Financial corporate strategies, Finansowe strategie przedsiębiorstwa, Monografia, WSZiA Opole, Opole 2004.
 5. Capital budgeting, Budżetowanie kapitałów, (red. W. Pluta, coauthors: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki and oth.), PWE, Warszawa 2000.
 6. Small and Medium Business financial management, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, (red. W. Pluta, coauthors: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki and oth.), PWE, Warszawa 2004.
 7. Small and medium enterprises financial liquidity management, Płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, WN PWE, Warszawa 2005.
 8. Short-run finance, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (coauthor: W. Pluta), C.H.Beck, Warszawa 2005.
 9. Secrets of microfirms financial success. From starup to stable growth, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, (coauthor: K. Prędkiewicz), C.H.Beck, Warszawa 2007.

Papers:

 1. Value Based Economic Order Quantity of Inventories, VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, authorship = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
 2. Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, authorship = 100%], w: J. Krajicek [red.], „European financial systems 2007”, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
 3. The Typical Levels of Liquidity Measures in Small Firms, Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.
 4. Operational Risk of the Buyers – Elements of Portfolio Management Approach in Accounts Receivables Management, Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.
 5. Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.
 6. Why Firms Tie Money in Cash Balances? Demand for Cash in Firm and its Relation to Operational Business Risk, Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, authorship = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw – Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.
 7. Value Based Production Order Quantity Model, Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 – 250.
 8. Financial Management in Micro and Small Enterprises and Globalisation Risk Analysis, Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
 9. Debt Costs Determinants in Small Enterprise, Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
 10. Influence of Precautionary Cash Level on Value of the Firm, Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.
 11. Value Based Inventory Management in Small Enterprise, Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.
 12. Value Based Inventory Management Perspective of Delivery Risk, Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.
 13. Value Based Accounts Receivable Monitoring Techniques, Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.
 14. Net Working Capital Management Strategies as Factor Shaping Small Firm Value, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, authorship = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.
 15. The Optimum Level of the Financial Liquidity in the Small and Middle Enterprises, Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.
 16. Short-Term SME Financing, Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.
 17. Value-Based Cash Management Models Application in Firm, Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.
 18. Value-Based Inventory Management – EOQ modification, Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.
 19. Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity, Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.
 20. Relation Price to Book Value as Factor Shaping Intrinsic Value of Liquidity, Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.
 21. Factors Decreasing the Intrinsic Value of the Liquidity, Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.
 22. Methods Indirectly Control Risk During Financial Management in Small Enterprise, Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.
 23. The Reasons Why the Industrial Firms Hold Financial Liquidity, Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
  Small and Medium Enterprises Accounts Receivable Management With Intrinsic Value of Liquidity in View, Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.
 24. The Optimal Level of the Financial Liquidity – The Proposal of Marking, Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.
 25. The Usefulness of Statical Measures of the Financial Liquidity, Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.
 26. Benefits from the Aggregate Financial Liquidity in the Firm, Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.
 27. Short-Term Financial Management Based on the Information about the Value of the Liquidity and its Influence on the Value of the Firm, Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, authorship = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.
 28. The Dynamic Measures of Financial Liquidity, Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.
 29. Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
 30. Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
 31. Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
 32. W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
 33. Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
 34. Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
 35. Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
 36. Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
 37. Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, authorship = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
 38. Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
 39. Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, authorship = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
 40. Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, authorship = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
 41. Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, authorship = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
 42. Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, authorship = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

==

Kontakt do mnie:
tel: 0048783312387
tel2: 0048503452860
fax: 0048717181717
email:
 
www: http://michalskig.com/

Adres:
dr Grzegorz Michalski
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
Instytut Zarządzania Finansami
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-704
PL53-345 Wrocław, Polska

the postal address:
dr Grzegorz Michalski
Department of Corporate Finance & Value Management
Finance Management Institute
The Faculty of the Management, Computer Science and Finance
Wroclaw University of Economics
ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-704
PL53-345 Wroclaw, Polska

 
AKTUALNE DANE ADRESOWE

Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich

 


 

Tematy ostanio realizowane: Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922

SSRN.com

RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html

RePEc page

Wartość płynności finansowej

 

Książkowa wersja mojej pracy doktorskiej: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [wydana jako Monografia] …

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Tajniki finansowego sukcesu dla Mikrofirm

 

Podręcznik podstawowy do zarządzania finansami przedsiębiorstw i strategi finansowych przedsiębiorstw: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm.

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Zarządzanie płynnością finansową w MSP

 

Podręcznik podstawowy do zarządzania płynnością finansową w małych i średnich przedsiębiorstwach: Płynność finansowa MSP.

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

 

Leksykon zarządzania finansami

 

Leksykon zarządzania finansami – zawiera wszystkie podstawowe definicje, wzory i tablice finansowe z zarządzania finansami. …

 

 

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

 

Poradnik jest przygotowany specjalnie pod kątem prezentacji zagadnień odnoszących się do krótkoterminowego planowania finansowego w dużych korporacjach. …

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

szukasz ciekawych usług finansowych?

Jeśli chcesz założyć konto bankowe przez internet, szukasz kontaktu z doradcą kredytowym, itp. zapraszam do zapoznania się z ofertą: KLIKNIJ TU

 


 

 

NF.pl | Nowoczesna Firma profil: http://grzegorz.michalski1.nf.pl

PROFEO profil: http://www.profeo.pl/michalskig

Jestem Profeo

XING profile: http://www.xing.com/profile/Grzegorz_Michalski

XING

linked in profile: http://www.linkedin.com/in/michalskig

View Grzegorz Michalski's profile on LinkedIn

ryze profile: http://www.ryze.com/go/michalskig

GoldenLine profil: http://www.goldenline.pl/grzegorz-michalski

Zobacz mnie na GoldenLine

WORDPRESS profil: http://michalskig.wordpress.com/

 


Jesteś na stronie
Grzegorza Michalskiego

http://michalskig.ae.wroc.pl
 
Aby kontynuować – należy kliknąć adres: http://uczelnia.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=3988.

http://uczelnia.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=3988


Jesteś na stronie
Grzegorza Michalskiego

http://michalskig.ae.wroc.pl
 
Aby kontynuować – należy kliknąć adres: http://uczelnia.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=3988.

http://uczelnia.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=3988

Finanse dla niefinansistów – Kraków, szkolenie dwudniowe: 12 maja do 13 maja 2008

14 kwietnia, 2008

| Aktualne szkolenia otwarte realizowane we współpracy z firmą WoltersKluwer Polska |

==

 

Szkolenia prowadzimy w formie otwartej w terminach:

Data rozpoczęcia: 2008-05-12 [2 dni]
Data rozpoczęcia: 2008-10-27 [2 dni]

Finanse dla niefinansistów

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Korzyści dla uczestników:

 • zrozumienie podstaw finansów firmy
 • poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • nabycie umiejętności rozróżniania między perspektywą finansów a rachunkowości
 • odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie

Szkolenia polecamy dla:

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

Program szkolenia:

 1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  • jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
  • jak mierzyć realizację tych celów
  • jakie elementy kształtują wartość firmy
 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
  • elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
  • jakich błędów i uproszczeń unikać
 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
  • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
  • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
  • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
  • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
  • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
  • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
  • jak interpretować kryteria decyzyjne
  • kiedy nie stosować IRR
  • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
 6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
  • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
  • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
  • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
  • jak zarządzać zapasami
  • jakie poziomy należności utrzymywać
  • ile gotówki powinna mieć firma
  • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
 8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
  • jak inni na nas patrzą
 9. Planowanie finansowe
  • zarys metody procentu od sprzedaży

Szkolenie prowadzi:

Grzegorz Michalski
Więcej informacji o trenerze »
==

dla moich studentów / for my students

12 kwietnia, 2008

| * materiały dla moich studentów i seminarzystów * |

szkolenia

12 kwietnia, 2008