wyniki z 10 maja i zerowka

wynikizerowka

W dniu 24 maja zapraszam na tzw. „zerówkę” wszystkie osoby, które będą na egzaminie miały kartę egzaminacyjną i indeks (bez karty egzaminacyjnej i indeksu nie należy przystępować do egzaminu).

Zerówka będzie pisana 24 maja 2008:
– na 3 bloku na 2 piętrze budynku na Niedziałkowskiego.
– na 6 bloku w sali w gimnazjum
Może do niej przystąpić każdy kto w momencie pisania egzaminu będzie miał kartę egzaminacyjną i indeks.
Wpis z tego egzaminu (z datą wpisaną do indeksu jako 20 czerwca 2008) można odebrać tylko i wyłącznie dnia 24 maja 2008 (zasada: tego samego dnia wpis co egzamin).

WYNIKI:

Są cztery grupy osób w wynikach:

Z+E, Z+0, 0+0, NDST

NDST = czyli osoby, które z powodów znanych tym osobom otrzymały z zaliczenia ocenę niedostateczną. Osoby takie zapraszam niewcześniej niż we WRZEŚNIU 2008.

Z+E = czyli osoby, które na podstawie dotychczasowych wyników otrzymały propozycję ocen z zaliczenia i z egzaminu, osoby takie mogą przystąpić do „zerówki” aby poprawić ocenę z egzaminu – ale nie muszą. Oczywiście w przypadku napisania egzaminu słabiej niż ocena proponowana – wpisywana jest ocena słabsza (możliwe jest więc że ktoś kto poprawia z oceny dst na wyżej w efekcie otrzyma ocene niedostateczną). Ocenę z egzaminu (propozycję) należy wpisać nie później niż 24 maja 2008 – po tym dniu ocena przepada i należy zdobyć ją na zasadach identycznych jak osoby, które nie otrzymały takiej propozycji [tzw. „promocja zerówkowa” Wpis z tego egzaminu (z datą wpisaną do indeksu jako 20 czerwca 2008) można odebrać tylko i wyłącznie dnia 24 maja 2008 (zasada: tego samego dnia wpis co egzamin).]

Z+0 = czyli osoby, które na podstawie dotychczasowych wyników mają propozycję oceny tylko z zaliczenia, w czasie pisania „zerówki” indeks z kartą powinny przekazać przedstawicielowi ze swojej grupy administracyjnej z grupy „Z+E”, który w czasie pisania „zerówki” dostarczy mi indeksy UŁOŻONE ALFABETYCZNIE – do których dokonam wpisu ocen z zaliczenia. Osoby te zapraszam na „zerówkę” – o ile będą w dniu 24 maja miały kartę egzaminacyjną i indeks. Brak karty lub indeksu proszę traktować jako przeszkodę w przystąpieniu do „zerówki” – unikniemy niepotrzebnego zamieszania {wpis ocen z zerówki można uzyskać tylko w dniu 24 maja 2008 = Wpis z tego egzaminu (z datą wpisaną do indeksu jako 20 czerwca 2008) można odebrać tylko i wyłącznie dnia 24 maja 2008 (zasada: tego samego dnia wpis co egzamin)}

0+0 = czyli osoby o zbyt małej liczbie punktów aby uzyskać zaliczenie. Zapraszam je na „zerówkę” która będzie dla nich DOBIEGIEM. Warunkiem przystąpienia do tego DOBIEGU jest wpisanie na testowej kartce obok nazwiska slowa DOBIEG oraz posiadanie w dniu zerówki aktualnej karty egzaminacyjnej i indeksu. Brak karty egzaminacyjnej jest przeszkodą uniemożliwiającą przystąpienie do egzaminu. Wpis z dobiegu można uzyskać tylko i wyłącznie w dniu dobiegu – wyniki nie będą nigdzie odnotowywane ani oglaszane. Jeśli osoba pisząca DOBIEG otrzyma liczbę punktów odpowiadającą ocenie dostatecznej – otrzyma wpis tylko z zaliczenia ćwiczeń. Jeśli osoba pisząca dobieg otrzyma liczbę punktów odpowiadającą ocenie dobrej – otrzyma 2 oceny dostateczne – z ćwiczeń i z egzaminu. Wpis z tego DOBIEGU (z datą wpisaną do indeksu z ćwiczeń jako 6 czerwca i z egzaminu jako 20 czerwca 2008) można odebrać tylko i wyłącznie dnia 24 maja 2008 (zasada: tego samego dnia wpis co egzamin).

Nie dokonuje indywidualnych wpisow. Niedostarczenie indeksow wraz z grupa – oznacza rezygnacje z wpisu i indeksy takie beda ignorowane.

Zycze powodzenia.
gmm
Aby pobrać plik z wynikami, należy klinąć tu:

KLINKIJ!!! http://michalskig.files.wordpress.com/2008/05/wynikizerowka.pdf KLIKNIJ!!!!

albo w okienku przeglądarki należy wpisać adres:

Click to access wynikizerowka.pdf

Tagi:


%d blogerów lubi to: