Archive for the ‘publikacje’ Category

Finanse dla prawników – praktyczne warsztaty z zarządzania finansami w firmie – SZKOLENIE

19 września, 2008

Finanse dla prawników – praktyczne warsztaty z zarządzania finansami w firmie – SZKOLENIE

Szkolenie: 23-24.10.2008 r.
Szkolenie: 2-3.11.2008 r.
Grzegorz Michalski,
   

Cena (brutto): 1 850,00 zł.
Cena (netto): 1 850,00 zł.

Formularz zgłoszeniowy

OPIS

CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenie 2 dniowe. Szkolenie w godzinach: 10.00 -15.00
(dzień pierwszy od 10:00 do 16:00,
drugi od 9:00 do 15:00,
przerwa na lunch 12:30 – 13:15)
Hotel 5-gwiazdkowy w centrum Warszawy

 

Początek strony

OPIS SZKOLENIA:

1. PODSTAWY OCENY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
*jakie finansowe procesy zachodzą w przedsiębiorstwie – cykl obrotu gotówki
*dlaczego i jak zmienia się wartość pieniądza (w zależności od czasu i w zależności od sytuacji firmy)
* czym finansowe spojrzenie różni się od sprawozdawczości (rachunkowości)

2. OCENA I FINANSOWANIE INWESTYCJI
* jaki jest finansowy cel inwestowania
* kiedy inwestować a kiedy lepiej dokonać dywestycji
* po czym poznać, że inwestycja jest korzystna
* skąd biorą się pieniądze na sfinansowanie inwestycji
* pojemność zadłużeniowa – czy to zawsze źle, że firma jest zadłużona

3. OCENA WIARYGODNOŚCI I KONDYCJI KONTRAHENTA NA PODSTAWIE DANYCH FINANSOWYCH
* 5C kontrahenta – czyli po czym poznać godnego zaufania przedsiębiorcę
* skąd wziąć dane do oceny kontrahenta
* jak bezpiecznie wykorzystywać dane finansowe zawarte w sprawozdaniach
* na jakie sztuczki nie dać się nabrać przy ocenie sprawozdań finansowych
* dlaczego nie ma prostych i szybkich metod oceny kontrahentów na podstawie sprawozdań

Początek strony

PROGRAM I CEL SZKOLENIA

Celem tego, dedykowanego prawnikom szkolenia, jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze wskaźniki, dokumenty i analizy finansowe. Warsztatowy charakter spotkania i mała, jednorodna grupa szkoleniowa gwarantują sposobność szczegółowego omawiania problemów i kwestii, które uczestnicy uznają za ważne, pod kątem wykonywanej przez nich pracy. Szkolenie będzie oparte na analizie przypadków, a szczególnie cenne będzie dzielenie się doświadczeniami przez samych uczestników.

Program szkolenia:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa

 • jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
 • jak mierzyć realizację tych celów
 • jakie elementy kształtują wartość firmy
 • 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 • podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
 • elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
 • jakich błędów i uproszczeń unikać
 • 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej

 • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
 • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
 • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
 • 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę

 • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
 • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
 • 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)

 • jak interpretować kryteria decyzyjne
 • kiedy nie stosować IRR
 • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
 • 6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje

 • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
 • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
 • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 • 7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)

 • jak zarządzać zapasami
 • jakie poziomy należności utrzymywać
 • ile gotówki powinna mieć firma
 • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
 • 8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców

 • jak inni na nas patrzą
 • 9. Planowanie finansowe
  zarys metody procentu od sprzedaży

  Początek strony

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  [Zobacz więcej]

  TRYB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

  [Zobacz więcej]

  E-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

  formularz zgłoszeniowy: http://www.szkolenia.abc.com.pl/druk.php?ini=promocje;_SZKOLENIE_DRUK&nohf&id=40123067
  źródło: http://www.szkolenia.abc.com.pl/Finanse+dla+prawnikow+-+praktyczne+warsztaty+z+zarzadzania+finansami+w+firmie+-+SZKOLENIE,40123067,2DE,i2.html
  ———————

   
  Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | Aukro
   
  Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IndexCopernicus || CV
  Kontakt: EMAIL

  http://my.indexcopernicus.com/michalskig

  4 sierpnia, 2008

  http://my.indexcopernicus.com/michalskig

  FIRM VALUE AND NET CURRENT ASSETS INVESTMENTS

  4 sierpnia, 2008

  Artykul FIRM VALUE AND NET CURRENT ASSETS INVESTMENTS – KONFERENCJA W CONSTANTA RUMUNIA – LISTOPAD 2008

  ro

  31 lipca, 2008

  * en_ro02firmv2707g1314

  http://michalskig.files.wordpress.com/2008/07/en_ro02firmv2707g1314.doc

  lub http://skroc.pl/ro1

  ** en_ro01decrv2707g1311

  http://michalskig.files.wordpress.com/2008/07/en_ro01decrv2707g1311.doc

  lub http://skroc.pl/ro2

  Ocena kontrahenta

  21 czerwca, 2008

  Polecam: http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1008&cat=-1

  nowa ksiazke wydana wraz z oddk.pl

  Złote Skrzydła – nominacja do nagrody :-)

  29 Maj, 2008

  Informacja za: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/14141,zlote_skrzydla_gazety_prawnej.html Oto lista książek i autorów nominowanych do nagrody:

  ZARZĄDZANIE

  • Bartłomiej Nita – „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” – Wolters Kluwer
  • Anna Korombel – „Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance” – Difin
  • Grzegorz Michalski, Katarzyna Prędkiewicz – „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm” – CH.Beck
  • Rafał Siedlecki –” Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa. Efektywne zmniejszenie ryzyka” –CH.Beck.

  Pełna treść na stronie: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/14141,zlote_skrzydla_gazety_prawnej.html

  Bezpieczeństwo podwykonawcy – prawne i finansowe aspekty umów o roboty budowlane. Czeriwec 2008

  22 Maj, 2008

  Bezpieczeństwo podwykonawcy – prawne i finansowe aspekty umów o roboty budowlane.

  http://www.abc.com.pl/bezpieczenstwopodwykonawcy/

  Artykuł w Economic Review 2008 / 1

  21 Maj, 2008

  [klik]

  Grzegorz Michalski: Operational Risk of Purchasers. Portfolio Management Approach in Accounts Receivable Management (Operacne riziko kupujicich. Pouzitie pristupu manazmentu portfolia pri riadeni pohladavok), Economic Review. Quarterly Journal of the University of Economics Bratislava, ISSN 0323-262X, {Economicke Rozhlady 1/2008}, vol. XXXVII, Bratislava 2008, pp. 22-34.

  [aby zassac plik z artykulem kliknij tu]

  Ekonomika 80 / 2007 – Litwa

  22 kwietnia, 2008

  michalskig80ekonomika132-1258vilnusuniversity2007multipage0000

  ekonomika80-2007-michalskig Prekinio kredito sprendimai portfelio valdymo poziuriu, Trade credit decision making based on portfolio management approach, [Grzegorz Michalski], mokslo darbai Ekonomika 80/2007, ISSN 1392-1258, Vilniaus Universiteas, ss. 40-51.

  Click to access michalskig80ekonomika132-1258vilnusuniversity2007multipage0000.pdf

  Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy. Propozycja zastosowania podstaw teorii portfela do doboru dostawców.

  20 kwietnia, 2008

  michalskigrzegorz-1053-v2a Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy. Propozycja zastosowania podstaw teorii portfela do doboru dostawców.
  Portfolio approach in decreasing negative influence of the delivery risk on value of the recepient’s firm

  Streszczenie Podstawowym finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest maksymalizacją jego wartości. Zarządzanie zapasami powinno także przyczyniać się do realizacji tego podstawowego celu. Strategia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jest realizowana w warunkach ryzyka i niepewności. Niniejszy artykuł przedstawia konsekwencje dla firmy odbiorcy, jakie niesie ze sobą ryzyko czasu dostaw. Rozwiązanie proponowane w artykule, dotyczące doboru dostawców, oparte jest na wykorzystaniu przesłanek płynących z teorii zarządzania portfelem aktywów.

  The basic financial purpose of an enterprise is maximization of its value. Inventory management should also contribute to realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The enterprise value maximization strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. This article presents the consequences for the recipents firm that can result from operating risk that is related to delivery risk generated by the suppliers. The present article offers a method that uses portfolio management theory to chose the suppliers.