Posts Tagged ‘finanse w praktyce prawnika’

Finanse dla prawników – praktyczne warsztaty z zarządzania finansami w firmie – SZKOLENIE

19 września, 2008

Finanse dla prawników – praktyczne warsztaty z zarządzania finansami w firmie – SZKOLENIE

Szkolenie: 23-24.10.2008 r.
Szkolenie: 2-3.11.2008 r.
Grzegorz Michalski,
   

Cena (brutto): 1 850,00 zł.
Cena (netto): 1 850,00 zł.

Formularz zgłoszeniowy

OPIS

CZAS TRWANIA I MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenie 2 dniowe. Szkolenie w godzinach: 10.00 -15.00
(dzień pierwszy od 10:00 do 16:00,
drugi od 9:00 do 15:00,
przerwa na lunch 12:30 – 13:15)
Hotel 5-gwiazdkowy w centrum Warszawy

 

Początek strony

OPIS SZKOLENIA:

1. PODSTAWY OCENY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
*jakie finansowe procesy zachodzą w przedsiębiorstwie – cykl obrotu gotówki
*dlaczego i jak zmienia się wartość pieniądza (w zależności od czasu i w zależności od sytuacji firmy)
* czym finansowe spojrzenie różni się od sprawozdawczości (rachunkowości)

2. OCENA I FINANSOWANIE INWESTYCJI
* jaki jest finansowy cel inwestowania
* kiedy inwestować a kiedy lepiej dokonać dywestycji
* po czym poznać, że inwestycja jest korzystna
* skąd biorą się pieniądze na sfinansowanie inwestycji
* pojemność zadłużeniowa – czy to zawsze źle, że firma jest zadłużona

3. OCENA WIARYGODNOŚCI I KONDYCJI KONTRAHENTA NA PODSTAWIE DANYCH FINANSOWYCH
* 5C kontrahenta – czyli po czym poznać godnego zaufania przedsiębiorcę
* skąd wziąć dane do oceny kontrahenta
* jak bezpiecznie wykorzystywać dane finansowe zawarte w sprawozdaniach
* na jakie sztuczki nie dać się nabrać przy ocenie sprawozdań finansowych
* dlaczego nie ma prostych i szybkich metod oceny kontrahentów na podstawie sprawozdań

Początek strony

PROGRAM I CEL SZKOLENIA

Celem tego, dedykowanego prawnikom szkolenia, jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze wskaźniki, dokumenty i analizy finansowe. Warsztatowy charakter spotkania i mała, jednorodna grupa szkoleniowa gwarantują sposobność szczegółowego omawiania problemów i kwestii, które uczestnicy uznają za ważne, pod kątem wykonywanej przez nich pracy. Szkolenie będzie oparte na analizie przypadków, a szczególnie cenne będzie dzielenie się doświadczeniami przez samych uczestników.

Program szkolenia:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa

 • jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
 • jak mierzyć realizację tych celów
 • jakie elementy kształtują wartość firmy
 • 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 • podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
 • elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
 • jakich błędów i uproszczeń unikać
 • 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej

 • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
 • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
 • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
 • 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę

 • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
 • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
 • 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)

 • jak interpretować kryteria decyzyjne
 • kiedy nie stosować IRR
 • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
 • 6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje

 • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
 • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
 • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 • 7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)

 • jak zarządzać zapasami
 • jakie poziomy należności utrzymywać
 • ile gotówki powinna mieć firma
 • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
 • 8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców

 • jak inni na nas patrzą
 • 9. Planowanie finansowe
  zarys metody procentu od sprzedaży

  Początek strony

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  [Zobacz więcej]

  TRYB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

  [Zobacz więcej]

  E-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

  formularz zgłoszeniowy: http://www.szkolenia.abc.com.pl/druk.php?ini=promocje;_SZKOLENIE_DRUK&nohf&id=40123067
  źródło: http://www.szkolenia.abc.com.pl/Finanse+dla+prawnikow+-+praktyczne+warsztaty+z+zarzadzania+finansami+w+firmie+-+SZKOLENIE,40123067,2DE,i2.html
  ———————

   
  Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | Aukro
   
  Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IndexCopernicus || CV
  Kontakt: EMAIL