Posts Tagged ‘Ocena analityczna – metody szacowania ryzyka decyzji in’

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW: ADS CONSULTING: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW Szczecin: 06.01.2009 – 07.01.2009

13 września, 2008

źródło: http://www.adsconsulting.pl/harmonogram,show,49.htm
formularz zgłoszeniowy: http://www.adsconsulting.pl/formularz_zg.pdf

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – ADS CONSULTING:  FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW Szczecin: 06.01.2009 – 07.01.2009

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie
i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

PROGRAM RAMOWY:
1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje
5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).
6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.
7. Planowanie finansowe.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
– jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
– jak mierzyć realizację tych celów
– jakie elementy kształtują wartość firmy
2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
– podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
– elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
– jakich błędów i uproszczeń unikać
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
– prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
– dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
– jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
– siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
– czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
– różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
– jak interpretować kryteria decyzyjne
– kiedy nie stosować IRR
– jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
– jak kształtuje się koszt kapitału obcego
– co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
– dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
– jak zarządzać zapasami
– jakie poziomy należności utrzymywać
– ile gotówki powinna mieć firma
– strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
– jak inni na nas patrzą
9. Planowanie finansowe
– zarys metody procentu od sprzedaży

METODY SZKOLENIOWE:
Prezentacja, ćwiczenia praktyczne, dyskusja.

TRENER z WROCŁAWIA

Doktor nauk ekonomicznych, autor i współautor licznych publikacji z dziedziny zarządzania finansami, a także kilku książek i poradników dotyczących tej dziedziny.

CENA SZKOLENIA: 1390 zł brutto (VAT – zw.)

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)

Cena szkolenia obejmuje:
– obiad i przerwy kawowe
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– udział w szkoleniu 1 osoby

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin
(w pierwszy dzień od 10.00 do 16.30, a w drugi od 9.00 do 14.30)
Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.

Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.
Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej instytucji – 10% rabat

formularz zgłoszeniowy: http://www.adsconsulting.pl/formularz_zg.pdf
źródło: http://www.adsconsulting.pl/harmonogram,show,49.htm
———————

 
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | Aukro
ADS CONSULTING:  FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW Szczecin: 06.01.2009 – 07.01.2009 
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IndexCopernicus || CV
Kontakt: EMAIL