Posts Tagged ‘Szkolenie: 3.11.2008’

Analiza i ocena ryzyka oraz opłacalności projektów inwestycyjnych – SZKOLENIE

19 września, 2008

formularz zgłoszeniowy
źródło: http://www.szkolenia.abc.com.pl/Analiza+i+ocena+ryzyka+oraz+oplacalnosci+projektow+inwestycyjnych+-+SZKOLENIE,40118564,2DE,i2.html

Do koszyka
book

nowość Analiza i ocena ryzyka oraz opłacalności projektów inwestycyjnych – SZKOLENIE

Szkolenie: 3.11.2008 r.
Grzegorz Michalski (wykładowca),
   

Cena (brutto): 1 100,00 zł.
Cena (netto): 1 100,00 zł.

Formularz zgłoszeniowy

OPIS
WYKŁADOWCA
CZAS TRWANIA

11.00 – 16.00

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel 5* w centrum Warszawy

PROGRAM SZKOLENIA

1. Strategiczny finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem

2. Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie okresu zwrotu

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie
(wartość przyszła, kapitalizacja przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów pieniężnych, wartość obecna renty)

4. Ocena projektów na podstawie zdyskontowanego
okresu zwrotu, zaktualizowanej wartości netto
projektu – NPV, wewnętrznej stopy zwrotu
projektu – IRR, zmodyfikowanej wewnętrznej
stopy zwrotu projektu – MIRR, indeksu zyskowności projektu – PI

5. Szacowanie przepływów pieniężnych
(szacowanie NCF – przepływów pieniężnych netto,
szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto,
szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto),
zasady szacowania przepływów
(Czy opierać się na zysku w sensie księgowym?
Czy odseparować konsekwencje decyzji operacyjnych od finansowych?
Co z kosztami utopionymi (sunk costs)?
Co z kosztami alternatywnymi (opportunity costs)?
Co z efektami zewnętrznymi (externalities, side effects)?
Jak traktować zmiany w poziomie kapitału pracującego?)

6. Koszt kapitału (koszt kapitału własnego,
koszt kapitału obcego,
zasady szacowania,
średni ważony koszt kapitału,
ryzyko projektu a koszt kapitału,
marginalny koszt kapitału),
relacja struktury kapitału i kosztu kapitału

7. Optymalny budżet inwestycyjny (krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS,
krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC)

8. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych,
metody pośrednie uwzględniania ryzyka (analiza wrażliwości projektu,
analiza scenariuszy,
analiza drzew decyzyjnych,
analiza symulacyjna),
metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (równoważnik pewności,
stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR)

9. Ocena projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania

10. Optymalny czas trwania projektu

11. Elementy teorii portfela – projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów

12. Wartość opcji rzeczowych – projekt inwestycyjny jako opcja

Wszystkie elementy zawarte w programie będą ilustrowane studiami przypadków [case studies]. Prosimy uczestników o przyniesienie ze sobą kalkulatorów.

CENA OBEJMUJE:

 • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • serwis kawowy i lunchWARUNKI UCZSTNICTWA:
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA.
  [Zobacz więcej]
 • TRYB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
  [Zobacz więcej]

  Kontakt

  Telefonicznie: 022 535 80 75
  Faxem: 022 535 80 76

  E-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl
  Strona www: http://www.abc.com.pl/szkolenia

  Grzegorz Michalski
  Specjalista i trener w zakresie finansów przedsiębiorstw: zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania płynnością finansową, planowania finansowego, strategii finansowych przedsiębiorstwa, analizy finansowej przedsiębiorstwa, budżetowania kapitałów itp. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa i budżetowania kapitałów (np. autor: Leksykon zarządzania finansami, Warszawa 2004; Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa 2004; Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2005; współautor: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Warszawa 2005 itp.).

  formularz zgłoszeniowy
  źródło: http://www.szkolenia.abc.com.pl/Analiza+i+ocena+ryzyka+oraz+oplacalnosci+projektow+inwestycyjnych+-+SZKOLENIE,40118564,2DE,i2.html

  ———————

   
  Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | Aukro
   
  Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IndexCopernicus || CV
  Kontakt: EMAIL

  formularz zgłoszeniowy
  źródło: http://www.szkolenia.abc.com.pl/Analiza+i+ocena+ryzyka+oraz+oplacalnosci+projektow+inwestycyjnych+-+SZKOLENIE,40118564,2DE,i2.html