Posts Tagged ‘WSZiA Opole’

WSZiA Opole, wykład 1 z 8, zjazd z dn. 11-12 X 2008, SFP

12 października, 2008

2008zimaWSZiA: Slajdy z dn. 10-11X2008 do ćwiczeń i wykładów ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa || eportal

|PPT|PPS|PDF|ODP|PPTX|
 

2008zimaWSZiA: Slajdy do wykładów ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa || eportal

|PPT|PPS|PDF|ODP|PPTX|
 

2008zimaWUE: Listy do ćwiczeń z Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa || eportal

Lista: Lista 01: PDF | Lista 01: DOC
 

2008zimaWUE: Listy do wykładów i ćwiczeń z Zarządzania Finansami MŚP || eportal

Lista: Lista 01:PDF | Lista 01: DOC
 

2008zimaWSZiA: Listy do wykładów i ćwiczeń ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstw || eportal

Lista: Lista 01: PDF | Lista 01: DOC
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro
 
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

WSZiA Opole semestr zimowy 2008 na 2009 listy zadań

5 października, 2008

Listy do wykładów i ćwiczeń ze Strategii Finansowych Przedsiębiorstw || eportal

Lista 1 – PDF: Lista 01 – PDF | Lista 01: DOC
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

Seminarium dyplomowe WSZiA Opole

24 Maj, 2008

Seminarium dyplomowe pierwszego i drugiego stopnia
{licencjackie oraz magisterskie}
[wersja z 24 maja 2008]

PLIK WORD | PLIK PDF

Tematami prac realizowanych przy mojej pomocy jako promotora mogą być prace z zakresu:
•    zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
•    krótkoterminowych decyzji finansowych,
•    struktury kapitału,
•    maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.

Podstawą komunikacji (kontroli postępów, odpowiedzi na pytania itp.) jest korespondencja elektroniczna drogą ”emailową”.
Potwierdzeniem otrzymania zaliczenia jest wydruk mojej wiadomości email w której stwierdzam, że dany semestr jest zaliczony [ten wydruk należy przedstawić mi dostarczając indeks do wpisu].

Wymagania – konieczne przed zaliczeniem kolejnego semestru seminarium [magisterskiego]:
Aby zaliczyć pierwszy semestr seminarium należy uzyskać moją akceptację takich elementów pracy jak [można zrobić więcej, ale nie ma możliwości otrzymania zaliczenia z seminarium, jeśli zrealizuje się mniej]:
1. Teza*,
2. Temat*,
3. Cel pracy*,
4. Plan*,
5. Tytuł <wstępna wersja>,
6. Spis treści <wstępna wersja>,
7. Pierwszy rozdział (dla prac o liczbie rozdziałów równej 4) lub dwa pierwsze rozdziały (jeśli praca ma mieć więcej niż 4 rozdziały),
8. Wstęp i zakończenie <wstępna wersja>
9. Założenia (we wstępie).
Wszystkie te elementy powinny być dostarczone do mnie drogą emailową przed 20 maja jeśli jest to semestr letni i przed 20 stycznia jeśli jest to semestr zimowy. Elementy zaznaczone gwiazdką (*) należy przedstawić i dostarczyć do mnie drogą emailową przed 20 marca jeśli jest to semestr letni i przed 20 listopada jeśli jest to semestr zimowy. Nieusprawiedliwione niedotrzymanie terminów traktuję jako deklarację rezygnacji z uczestnictwa w seminarium.
Aby zaliczyć drugi semestr seminarium należy uzyskać moją akceptację takich elementów pracy jak [można zrobić więcej, ale nie ma możliwości otrzymania zaliczenia z seminarium, jeżeli zrealizuje się mniej]:
1. Teza,
2. Temat,
3. Cel pracy,
4. Plan,
5. Tytuł <wstępna wersja>,
6. Spis treści <ostateczna wersja>,
7. Pierwsze trzy rozdziały (dla prac o liczbie rozdziałów równej 4) lub cztery pierwsze rozdziały (jeśli praca ma mieć więcej niż 4 rozdziały),
8. Wstęp i zakończenie <wstępna wersja wraz z założeniami>.
9. Ankieta lub dokładna informacja o innych empirycznych źródłach informacji wykorzystywanych w pracy.
Wszystkie te elementy powinny być dostarczone do mnie drogą emailową przed 20 maja jeśli jest to semestr letni i przed 20 stycznia jeśli jest to semestr zimowy.
Aby zaliczyć trzeci semestr seminarium należy koniecznie uzyskać moją akceptację takich elementów pracy jak [można zrobić więcej, ale nie ma możliwości otrzymania zaliczenia z seminarium, jeżeli zrealizuje się mniej]:
1. Teza,
2. Temat,
3. Cel pracy,
4. Plan,
5. Tytuł <ostateczna wersja>,
6. Spis treści <ostateczna wersja>,
7. Ostateczna wersja całej pracy,
8. Wstęp i zakończenie <ostateczna wersja>.
Wszystkie te elementy powinny być dostarczone do mnie drogą emailową przed 20 maja jeśli jest to semestr letni i przed 20 stycznia jeśli jest to semestr zimowy.

Wymagania – konieczne przed zaliczeniem kolejnego semestru seminarium [licencjackiego]:
Aby zaliczyć pierwszy semestr seminarium należy koniecznie uzyskać moją akceptację takich elementów pracy jak [można zrobić więcej, ale nie ma możliwości otrzymania zaliczenia z seminarium, jeżeli zrealizuje się mniej]:
1. Teza*,
2. Temat*,
3. Cel pracy*,
4. Plan*,
5. Tytuł <wstępna wersja>,
6. Spis treści <wstępna wersja>,
7. Pierwszy rozdział (dla prac o liczbie rozdziałów równej 4) lub dwa pierwsze rozdziały (jeśli praca ma mieć więcej niż 4 rozdziały),
8. Wstęp i zakończenie <wstępna wersja wraz z wyraźnie podanymi założeniami>.
Wszystkie te elementy powinny być dostarczone do mnie drogą emailową przed 20 maja jeśli jest to semestr letni i przed 20 stycznia jeśli jest to semestr zimowy. Elementy zaznaczone gwiazdką (*) muszą być przedstawione i dostarczone do mnie drogą emailową przed 20 marca jeśli jest to semestr letni i przed 20 listopada jeśli jest to semestr zimowy.
Aby zaliczyć drugi semestr seminarium należy koniecznie uzyskać moją akceptację takich elementów pracy jak [można zrobić więcej, ale nie ma możliwości otrzymania zaliczenia z seminarium, jeżeli zrealizuje się mniej]:
1. Teza,
2. Temat,
3. Cel pracy,
4. Plan,
5. Tytuł <wstępna wersja>,
6. Spis treści <ostateczna wersja>,
7. Pierwsze trzy rozdziały (dla prac o liczbie rozdziałów równej 4) lub cztery pierwsze rozdziały (jeśli praca ma mieć więcej niż 4 rozdziały),
8. Wstęp i zakończenie <wstępna wersja>.
9. Ankieta lub dokładna informacja o innych empirycznych źródłach informacji wykorzystywanych w pracy.
Wszystkie te elementy powinny być dostarczone do mnie drogą emailową przed 20 maja jeśli jest to semestr letni i przed 20 stycznia jeśli jest to semestr zimowy.
Aby zaliczyć trzeci semestr seminarium należy koniecznie uzyskać moją akceptację takich elementów pracy jak [można zrobić więcej, ale nie ma możliwości otrzymania zaliczenia z seminarium, jeśli zrealizuje się mniej]:
1. Teza,
2. Temat,
3. Cel pracy,
4. Plan,
5. Tytuł <ostateczna wersja>,
6. Spis treści <ostateczna wersja>,
7. Ostateczna wersja całej pracy,
8. Wstęp i zakończenie <ostateczna wersja>.
Wszystkie te elementy powinny być dostarczone do mnie drogą emailową przed 20 maja jeśli jest to semestr letni i przed 20 stycznia jeśli jest to semestr zimowy.

W celu ułatwienia korespondencji i usprawnienia komunikacji, wszelką korespondencję proszę wysyłać na adres:

aktualny kontakt podany jest zawsze na stronie internetowej http://michalskig.com/
Aby usprawnić proces sprawdzania każdą wiadomość dotyczącą seminarium należy rozpoczynać podstawowymi informacjami o sobie i pracy:

Proszę w każdej korespondencji przestrzegać zasad:
1.    zacząć od przedstawienia się [imię, nazwisko, podać jaka praca: praca licencjacka czy magisterska, planowany termin obrony, nr telefonu kontaktowego i email]
2.    podać TEZĘ
3.    podać cel, temat i tytuł pracy
4.    zawsze wklejać <na końcu wiadomości> WSZYSTKIE dotychczasowe emaile – aby to osiągnąć, wystarczy NIE KASOWAĆ poprzednich wiadomości – automatycznie powinny dołączyć się do wiadomości jeśli są w programie pocztowym ustawione standardowe ustawienia
5.    jako załącznik, powinna być dołączona zawsze ostateczna wersja, wszystko co jest. Plik powinien mieć nazwę BEZ SPACJI w formacie: NazwiskoImieCzteryPierwszeWyrazyTEZY_vXDDMMRR.doc
6.    zawsze należy informować co zostało od ostatniej wymiany maili zrobione w pliku i czego jeszcze brakuje oraz które z moich uwag nie zostały zrealizowane i dlaczego oraz do kiedy będą zrealizowane
7.    temat emaila zawsze powinien zawierać: Imię, Nazwisko, Praca Rodzaj [lic lub mgr.] i pełen tytuł pracy

Podstawowe informacje na temat: jak napisać i obronić bardzo dobrą pracę dyplomową

1.    Każda praca musi zawierać następujące elementy:
•    Strona tytułowa
•    Spis treści
•    Wstęp
•    Rozdziały – Każdy nowy rozdział powinien rozpoczynać się od nowej strony i powinien mieć swoją nazwę, np.:
Rozdział I
Podstawy teorii dotyczących struktury kapitału
•    Zakończenie
•    Spis tabel i rysunków (jeżeli są w pracy)
•    Literatura (z podaną numeracją ISBN i/lub ISSN)
•    Aneksy (jeżeli są w pracy)

2.    Praca powinna być oddana w ostatecznej wersji w programie Word/OpenOffice. Ustawienia strony: margines lewy 3,5 cm, margines prawy 2,5 cm, dolny i górny po 2,5 cm, nagłówek i stopka po 1,25 cm. Odstęp między wierszami 1,5 wiersza. Czcionka Times Roman 12 pkt. Tabele – powinny mieć numer oraz nazwę napisane na górze. Przykładowo: Tab. 2. Struktura kapitałowa w przedsiębiorstwie G. Pod rysunkiem, tabelą, wykresem, itp. musi być podane źródło , na podstawie, którego to powstało. Przykładowo:

Tab. 1. Średnie koszty kapitału pozyskanego w ramach umowy faktoringu w Polsce w pierwszych miesiącach 2009
Miesiąc    Cena za 1000
Styczeń    2,98
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Nazwisko, Wspaniały artykuł o factoringu, „Bardzo dobre czasopismo”, 2009, nr 2, ISSN: 1234-9876, s. 12-23 oraz: I.I. Nazwisko, I.I. Nazwisko, Niesamowicie aktualny artykuł o kosztach factoringu w Polsce, „NazwaPortalu.pl”, ISSN: 3452-0982, 2007.12.16, http://nazwaportalu.pl/dzialportalu/artykuloosztachfaktoringu.php, [ostatnie odwiedziny: 2009.02.09].

Wstęp

Podstawową zasadą jest, że we wstępie piszemy o tym, o czym będziemy pisać, potem w treści pracy piszemy o tym o czym chcemy pisać, a potem w zakończeniu piszemy o tym o czym napisaliśmy.

We wstępie należy powiedzieć, o co w ogóle chodzi w pracy. Ponieważ można pochwalić się tym ile artykułów, książek, aktów prawnych trzeba było przestudiować, aby powstała tak cudowna praca, warto pisanie wstępu [w ostatecznej wersji] pozostawić na sam koniec.

We wstępie w sposób wyraźny [nawet w trochę nachalny sposób] należy przedstawić:
 TEMAT pracy i uzasadnienie tego tematu.
 TEZĘ pracy i uzasadnienie celowości postawienia takiej a nie innej tezy
 Założenia
 CEL pracy.

O temacie, tezie (czy się ją udało udowodnić czy nie) oraz celu pracy (czy się go udało zrealizować – i jak) będzie jeszcze mowa w zakończeniu.
Nie jest wstydem, jeśli tezy pracy nie uda się udowodnić – ale wtedy należy pokazać, że naprawdę daliśmy z siebie wszystko aby tezę udowodnić. W pracy mamy ZWERYFIKOWAĆ tezę a nie ją udowodnić lub sfalsyfikować.
Cel pracy powinien być osiągnięty zasadniczo w całości. Dlatego wstęp należy pisać na końcu, aby w razie trudności z osiągnięciem celu – obiecywany we wstępie cel trochę zmienić – aby nikt się nie zorientował, że cel nie został osiągnięty.
TEZA i CEL pracy, w połączeniu z ZAŁOŻENIAMI pokazują jaki jest prawdziwy TEMAT pracy – a temat demaskuje, czy dobrze nadaliśmy TYTUŁ pracy.

Wstęp powinien zawierać następujące elementy:
•    Uzasadnienie wyboru tematu pracy (np. ważność tematu, jego aktualność, osobiste zainteresowanie tematyką, dostęp do materiałów, itp.)
•    Dokładniejsze niż w tytule pracy wyjaśnienie zakresu, w jakim poruszacie w pracy tematykę określoną w tytule pracy.
•    Informacja o charakterze pracy (czy jest to praca oparta na literaturze przedmiotu, czy też autor przeprowadził własne badania – ankiety, eksperymenty, własna analiza materiałów udostępnionych przez firmę, itp.)
•    Podstawowy cel pracy, teza pracy i hipotezy badawcze
•    Krótka charakterystyka literatury, którą wykorzystano w pracy (jak liczna jest literatura, które prace były dla autora szczególnie przydatne – wymienić kilka)
•    Czego w pracy nie zbadano i dlaczego?
•    Jaka jest struktura pracy? (np. Praca składa się ze Wstępu, 4 rozdziałów, Zakończenia i Bibliografii. W rozdziale pierwszym autor pisze o ….., w drugim podejmuje kwestie związane z ……, itd.)
•    W całej pracy proponuję pisać w trzeciej osobie liczby pojedynczej (autor, autorka sądzi, nie zgadza się, ustalił/a, zbadał/a, itp.) lub w formie bezosobowej (sądzi się, przyjmuje się, spotyka się w literaturze, itp.). Obie te formy można używać w tej samej pracy. Nie zalecam pisania w pierwsze osobie liczby pojedynczej: ja ustaliłem, ja zbadałam, itp. Można używać trzeciej osoby liczby mnogiej: Sądzimy, wydaje się nam, ustaliliśmy zależność pomiędzy…, napotkaliśmy trudności przy zbieraniu materiałów.

Przypisy, literatura i bibliografia

Praca dyplomowa – musi przestrzegać reguł pracy naukowej. Oznacza to konieczność wskazywania w postaci przypisów źródeł, z których autor korzysta. Zawsze wtedy, kiedy dosłownie kogoś cytujemy „…….”, lub kiedy referujemy jego stanowisko, opinię, itp. musimy podać autora. Przypis umieszczamy na końcu tego fragmentu w pracy, który jest czyjegoś autorstwa.

Ogólna wskazówka do przypisów:
•    Cokolwiek w pracy, czego samodzielnie nie wymyśliliśmy MUSI BYĆ OPATRZONE PRZYPISEM I ODESŁANIEM DO PRACY Z KTÓREJ daną ideę, myśl, pomysł zaczerpnęliśmy.
•    Jeśli oś od podstaw samodzielnie wymyśliliśmy, należy się tym wyraźnie pochwalić jako WKŁADEM własnym. Wspomnieć w treści pracy i dodatkowo pochwalić się jako własnym wkładem we WSTĘPIE i w ZAKOŃCZENIU. W takim przypadku należy też w przypisie odesłać do innych autorów którzy już w danym zakresie mieli jakieś badania – ale nie takie odkrywcze jak my. Odsyłamy też do prac z którymi się NIE ZGADZAMY.

Przygotowując treść pracy należy w jak najszerszym zakresie korzystać z czasopism naukowych i specjalistycznych.
Najlepiej jeśli więcej niż 60% wszystkich źródeł literatury będzie pochodziło z czasopism specjalistycznych i naukowych.
Również ważne jest, aby nie mniej niż połowa cytowanych czasopism była nie starsza niż 2-3 lata [czyli jeśli pracę bronimy w 2010 roku, więcej niż połowa czasopism naukowych i/lub specjalistycznych powinna być wydana w 2009, 2008 lub 2007 roku. Nie korzystamy z książek bez numeru ISBN ani z czasopism bez numeru ISSN. Brak numeru ISSN lub ISBN wskazuje najprawdopodobniej, że treść publikacji nie nadaje się jako źródło do pracy dyplomowej.] .
Można stosować różne formy przypisów i korzystać z narzędzi WORD, który zawiera narzędzie „Wstaw przypis”  [klawisz Alt + j]. Korzystanie z tego narzędzia wymaga stosowania się do następujących zasad:
Przypis musi zawierać tyle i tylko tyle informacji, które pozwalają dotrzeć bezbłędnie do tej samej książki, gazety, itp., którą autor wykorzystał.
Pełny zapis przypisu zawiera: Inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł pracy, Wydawnictwo, nr ISBN, miejsce i rok wydania, stronę. Przykład:
G. Michalski, Leksykon zarządzania finansami, ISBN : 83-7387-276-0, CHBeck, Warszawa 2004, s. 76.
W przypadku, kiedy następny przypis jest z tego samego źródła, piszemy:
G. Michalski, Leksykon zarządzania…, prac. cyt., s. 79.
Albo
G. Michalski, Leksykon …, prac. cyt., s. 79.
Bardziej komunikatywna może okazać się pierwsza wersja z 2 pierwszymi wyrazami tytułu.
W przypadku, kiedy powołujemy się na raz już  zacytowane źródło, wystarczy skrócona forma przypisu:
G. Michalski, Leksykon zarządzania …, prac. cyt., s. 67.
W przypadku cytowania prasy należy podać inicjał imienia, nazwisko autora artykułu, nazwę czasopisma (w cudzysłowie) , numer ISSN czasopisma, nr lub data, z którego czasopismo pochodzi, strona. Przykład:
G. Michalski, Optymalny poziom płynności w MŚP, „Prace i studia Uniwersytetu X” nr 34/2008, ISSN: 1232-2342, s. 117-194.
Przy ponownym cytowaniu tego samego artykułu obowiązują te same zasady, które odnoszą się do książek.
W przypadku przypisów z opracowań zbiorowych pełny przypis wygląda następująco:
Budżetowanie kapitałów, Prac. zbior. pod red. W. Pluty, PWE, ISBN:8320812852, Warszawa 2000, s. 89.
W przypadku, kiedy chcemy zacytować jakiegoś autora, którego praca znajduje się w zbiorowym opracowaniu piszemy  przykładowo następująco:
G. Michalski, Zmienna wartość pieniądza w czasie, [w:] Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, prac. zbior. pod red. W. Pluty, PWE, ISBN: 83-208-1511-8, Warszawa 2004, s. 443.

UWAGA: Książki mają numer ISBN, czasopisma mają numer ISSN. Monografie naukowe mają albo ISBN albo ISSN albo i jedno i drugie, czasami mają po więcej niż jeden ISSN / ISBN.

Można stosować prostsze formy przypisów. Przypis może mieć następującą postać:
[Michalski, Leksykon zarządzania… 2004, s. 123]. Taki przypis zawiera tylko nazwisko autora, rok wydania jego pracy i stronę. Przypis taki, w nawiasie kwadratowym umieszczamy w tekście po zakończeniu cytowania, czy omawiania poglądów jakiegoś autora. Jest to bardzo prosty system, a przypisy zawsze wyglądają tak samo, niezależnie od tego ile razy dany autor jest cytowany. OCZYWIŚCIE PEŁNY ZAPIS WSZYSTKICH TAK CYTOWANYCH PRAC ZNAJDUJE SIĘ W LITERATURZE na końcu książki wraz z numerami ISSN/ISBN, czyli alfabetycznego ponumerowanego spisu  prac wykorzystanych przez autora i zamieszczonej na końcu pracy. Takie przypisy w kwadratowych nawiasach nie są numerowane.

Dopuszczam każdą z tych form przypisów z założeniem, że stosujemy jeden system i nie mieszamy go z innymi. Jednoznacznie jednak zachęcam do tego pierwszego z użyciem przypisów dolnych.

Nie będę przyjmował do czytania fragmentów prac (całych też), które nie mają przypisów oraz które używają zbyt starych źródeł literatury lub literatury cytowanej niezgodnie z powyższymi zasadami.

Spis literatury [bibliografia] jest spisem prac i źródeł wykorzystanych przez autora. Można w niej zamieścić też prace, które związane są z tematem pracy, a na które nie powołujemy się w pracy. W spisie literatury [bibliografii] należy umieścić materiały źródłowe, np. dokumenty udostępnione przez firmę, którą badamy, akty prawne, na które się powołujemy, itp.

Spis literatury [lub bibliografia a czasem i spis literatury i bibliografia] jest ułożony alfabetycznie i dlatego w bibliografii odwrotnie niż w przypisach w trakcie pisania pracy, zaczynamy od nazwiska autora, a dopiero po nim dajemy inicjał imienia. W przypadku prac zbiorowych (pod. red.) Na początku jest tytuł pracy. Przykłady:

Spis Literatury [i/lub Bibliografia]

1.    Collet P., Historia a badania nad zachowaniem ekspresyjnym, [w:] Reguły życia społecznego. Oksfordzka psychologia społeczna, prac. zbior. pod red. W. Domachowskiego i M. Argyle’a, ISBN: 83-208-1511-X, Warszawa 2004
2.    Lis T. , Co z tą Polską?, „Wprost” nr 5/2006, ISSN: 1234-4321, s. 12-18.
3.    Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Prac. zbior. pod red. Z. Jasińskiego, ISBN: 83-208-1514-8, Warszawa 2006
4.    Kowalski J., Negocjacje w biznesie, ISBN: 83-202-1511-8, Kraków 2004

Zakończenie

Zakończenie może być krótkim podsumowaniem rezultatów badań, albo zbiorem zaleceń dla badanej firmy, albo prognozą rozwoju badanego zjawiska, itp. Zakończenie jest krótkie – 1,5-3 strony.

Praca powinna mieć około 80 stron. W spisie literatury [bibliografii] minimum 45 artykułów z czasopism specjalistycznych i/lub naukowych przywołanych w tekście pracy. Literatura i dane powinny być aktualne [zasadniczo, nie starsze niż 5 letnie, czyli dla prac bronionych w 2010 roku raczej nie wykorzystujemy <chyba że jest to wyjątkowo uzasadnione brakiem wznowień danej pracy> prac wydanych przed 2005 rokiem.

Cała praca (chyba, że zaznaczono inaczej) powinna być napisana czcionką 12 pkt. Times (New Roman) (łącznie z rysunkami i tabelami!) odstęp 1,5 stylem Normalny tabulator 0,5 cm wyjustowanym dwustronnie. Układ strony standardowy.
Pozycje literatury umieszczamy w przypisie dolnym  albo w tekście w następujący sposób:
[Nazwisko rok, s. ], lub [Początek tytułu… rok, s. ]
w razie wątpliwości należy zastosować przypis dolny.
Preferowana forma to ta, która wykorzystuje przypisy dolne.

Rozdziały i podrozdziały wypunktowane standardowo:
1. ……..
1.1. …..
1.2. …..
1.2.1. ……..

Rysunki (nie skanowane) czcionka 9 pkt, jak najbliżej miejsca powołania, wyłącznie w odcieniach szarości (bez kolorów): Wszystkie formy graficzne powinny być umieszczone jako rysunki i nie przekraczać wymiarów 13×17 cm. Tytuły rysunków umieszczamy pod rysunkiem, numerując kolejno Rys. 1., Rys. 2. itd. (czcionka 10 pkt.). Poniżej tą samą czcionką piszemy Źródło:

W tekście pracy ZANIM pojawi się rysunek, należy o tym, co jest przedstawione na rysunku, wykresie itp. OPOWIEDZIEĆ w treści pracy, w sposób jednoznaczny pokazując, że ten rysunek jest przydatny w pracy i przyczynia się do realizacji tematu pracy, pomaga udowodnić TEZĘ pracy oraz osiągnąć cel pracy. Nie należy umieszczać zbędnych ilustracji, ozdobników i innych niepotrzebnych z punktu widzenia weryfikacji tezy.

Rys. 1. Przykład
Źródło: opracowanie własne na podstawie I.Nazwisko, Fajna książka o finansach, Wydawnictwo, ISBN: 09890098712, Miejsce wydania, rok wydania , strona.

Bezpośrednio za rysunkiem, należy podsumować treść prezentowaną przez rysunek dwoma do pięciu zdaniami.

Tabele jak najbliżej miejsca powołania w tekście, wyłącznie w odcieniach szarości (bez kolorów): Tabele nie powinny przekraczać szerokości 13 cm. Wypełnienie tabeli czcionka 9 pkt. Tytuł tabeli nad tabelą (czcionka 10 pkt.) Źródło poniżej tabeli.
W tekście pracy ZANIM pojawi się tabela, należy o tym, co jest w tabeli OPOWIEDZIEĆ w treści pracy, w sposób jednoznaczny, po co tą tabelę umieszczono, udowadniając, że ta tabela jest przydatna w pracy i przyczynia się do realizacji tematu pracy, pomaga udowodnić TEZĘ pracy oraz osiągnąć cel pracy.

Tabela 1. Przykład
Kraj    Dobro A    Dobro B    Dobro C    Dobro D
Polska    12    23    45    890
Niemcy    14    34    12    5678
Źródło: opracowanie własne na podstawie I.Nazwisko, Fajna książka o finansach, Wydawnictwo, ISBN: 09890098712, Miejsce wydania, rok wydania , strona.

Bezpośrednio za tabelą, należy podsumować treść prezentowaną przez tabelę dwoma do pięciu krótkimi zdaniami [jeśli potrzeba więcej – można więcej].

Po zakończeniu treści pracy umieszczamy spis literatury (czcionka 10 pkt.)
Bibliografia [Spis literatury]:
1.    Nazwisko I., Tytuł, Wydawnictwo, ISBN, Miejsce rok wydania.
2.    prace zbiorowe lub pod redakcją: Nazwisko I. (red.), Tytuł, Wydawnictwo, ISBN, Miejsce rok wydania.
3.    przykład powołania na rozdział w pracy zbiorowej: Nazwisko I., Tytuł, [w:] Tytuł, red. I. Nazwisko, Wydawnictwo, ISBN, Miejsce rok wydania.
4.    powołanie się na artykuły w czasopismach: Nazwisko I., Tytuł, „Czasopismo”, ISSN, rok wydania, numer.
5.    powołanie się na artykuły w seriach naukowych: Nazwisko I., Tytuł, seria naukowa nr, Wydawnictwo, ISSN lub ISBN, Miejsce rok wydania.
6.    Ustawa z 25 maja 2001 r. tytuł (DzU rok, nr , poz. ).
7.    powołanie się na artykuł w portalu internetowym autorstwa 1 osoby: Nazwisko I., Tytuł, „Portal”, ISSN, data opublikowania, numer, http://adresportalu.com/dokladnyadresartykulu.htm, [ostatnie odwiedziny: data ostatnich odwiedzin].
8.    powołanie się na artykuł w portalu internetowym autorstwa 2 osób: Nazwisko I., Nazwisko I., Tytuł, „Portal-nazwa portalu”, ISSN, data opublikowania, numer, http://adresportalu.com/dokladnyadresartykulu.htm, [ostatnie odwiedziny: data ostatnich odwiedzin].

Dodatkowe pomocne informacje pochodzące z artykułu ze strony: http://www.bg.pw.edu.pl/prac_nauk.html

Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych
I. CYTATY I PRZYPISY

Autorzy prac korzystają często z przemysleń i publikacji innych osób. Aby nie być posądzonym o plagiat, autor musi podać Źródło, z którego czerpie informacje, a następnie dokładnie je opisać. Podanie Źródeł jest konieczne, gdy przytacza się cytaty, dane liczbowe, wzory lub ilustracje zaczerpnięte z innych publikacji.

Zasady opisu tych dokumentów ustala norma PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.

Norma ta jest przeznaczona do stosowania przy sporządzaniu przypisów w celu włączenia ich do bibliografii i przy formułowaniu powołań w tekście odpowiadających pozycjom w tej bibliografii. W przypadku wykorzystania w pracy naukowej dokumentu elektronicznego stosuje się dodatkowo normę PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich części.

Odesłania do prac cytowanych lub powoływanych mogą być różnie wykonane:
Przy przytaczaniu czyjegos zdania w sposób dosłowny, należy odnosny fragment tekstu oddzielić od reszty opracowania cudzysłowem. W przypadku gdy cytat jest skracany, nie przytaczany w całosci, miejsce opuszczone zaznacza się wielokropkiem w nawiasie, np.:

Przykład:
Charakterystyki dynamicznie złożonego drgającego wzdłużnie lub skrętnie mechanicznego układu prętowego (…) przedstawiono w postaci funkcji niewymiernych zmiennej zespolonej.

Numer znajdujący po zakończeniu cytowanej mysli, odpowiada pozycji ze spisu literatury.

Powołując się na czyjes osiągnięcia można zrobić to w następujący sposób:

Przykład:
[1]Cholewa, W.: Systemy doradcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN: 9890213459, Gliwice 2014, s. 345.
Dane w przypisie bibliograficznym należy przejmować w formie występującej w Źródle. Nie jest konieczne przejmowanie takich szczegółów pisowni jak: wielkie litery, interpunkcja, itp. Należy stosować jednolity system interpunkcji we wszystkich przypisach zawartych w publikacji.

Bibliografia pracy magisterskiej, dyplomowej, naukowej jest dokumentacją wiedzy autora i zestawieniem źródeł, z których korzystał autor i z których może skorzystać także czytelnik.

Bibliografia może być podzielona na dwie lub więcej częsci.
Typowy podział rozróżnia „literaturę Źródłową” – teksty, na których komentowaniu skupia się wywód pracy oraz „literaturę pomocniczą”, gdzie wymieniane są prace dotyczące tematu.

II. ZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO – WYKORZYSTYWANYCH W PRACY ZRÓDEŁ DRUKOWANYCH
Elementy opisów i ich kolejnosć w bibliografii załącznikowej podaje norma PN-ISO 690:2002.
W przypadku znajomości języka angielskiego polecam korzystanie z baz artykułów:
SSRN oraz REPEC
Te artykuly z ssrn pochodza z renomowanych czasopism (Approwed Series) – i to jest tak jakby miało się faktyczne drukowane ksiazki lub drukowane zagraniczne czasopisma w rece, zatem nie ma ograniczen i nawet można w 100% korzystać z zasobów takiej bazy w pracach dyplomowych. Dlatego ze czasopisma naukowe sa najwyzej w rankingu. Jako drugie sa ksiazki. Jako trzecie zwykle publikacje elektroniczne (strony internetowe o ile mają ISSN lub ISBN).
Bazy ssrn i repec – nalezy traktowac jak Papierowe Czasopisma – a internet jest tu jedynie nosnikiem.

Podam przyklad na swoim artykule:
Trade Credit Decision – Portfolio Approach
Ekonomika, Vol. 80, pp. 40-50, 2007
Grzegorz Michalski
Wroclaw University of Economics

Adres: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1126764

I jest to artykul w pelni normalnie wydany w litewskim uniwersyteckim czasopismie Ekonomika. Aby go wykorzystac w pracy należałoby (gdyby nie było go w bazie ssrn) pojechac do Wilna, wejsc do czytelni uniwersytetu, sporzadzic notatki albo skserowac (nigdzie w Polsce fizycznie nie ma tego czasopisma w bibliotekach – a jesli jest to w niewielu). Zamiast tego – skan mamy w sieci.
Powolac sie na niego nalezy identycznie jak na papierowy:
G.Michalski, Tytul pochylym drukiem – kursywa, Nazwa czasopisma, ISSN, numer, strony,
na koncu mozna – ale nie trzeba – dodac: Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1126764
[proponuje dodawac – pozwoli to rozpropagowac te baze]

Podobnie z repec:
Articles
1.    Michalski, Grzegorz, 2007. „Portofolio Managament Approach in Trade Credit Decision Making,” Journal for Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting, vol. 4(3), pages 42-53, September. [Downloadable!]
pochodzi z rumunskiego czasopisma – papierowego – i zamiast jechac do biblioteki w Bukareszcie – kilka klikniec.
________________________________________
Z polskiej literatury – sporo jest w dobrych bibliotekach uczelni ekonomicznych (najblizej to Katowice AE, Wroclaw Uniwersytet Ekonomiczny (dawna AE) na ul. Komandorskiej 118.
Nalezy odwiedzic czytelnie czasopism – i zaczac szukac.
Zdecydowanie latwiej jest uzupelnic w dobrym ekonomicznym slowniku braki z Financial English i odpalac tylko bazy ssrn oraz http://ideas.repec.org/.

Proponuje cala prace
oprzec maksymalnie na literaturze anglojezycznej uzywajac 2 baz:
http://ideas.repec.org/
oraz
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
pelne sa darmowych wysokiej jakosci artykulow z czasopism, i
wykorzystanie
ich przyniesie lepszy skutek niz korzystanie z polskich ksiazek, i co
wazniejsze jest latwiejsze!
Co do innych baz – polecam odwiedziny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu
i
skorzystanie z baz

http://www.bg.ue.wroc.pl/
najlepiej chyba wykorzystac laptopa – skopiowac artykuly na twardy dysk
Ale jestem pewien ze bazy:
http://ideas.repec.org/
oraz
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
spokojnie wystarcza.

aby sciagnac plik worda kliknij tu: wsziaseminariumdypgm_v24maj08

aby sciagnac plik pdf acrobat kliknij tu: wsziaseminariumdypgm_v24maj08 [PDF]