Archive for Lipiec 2013

Budżetowanie i zarządzanie kosztami

19 lipca, 2013

Program szkolenia: budżetowanie i zarządzanie kosztami

1. Cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem

2. Budżetowanie kapitałów

3. Budżetowanie kosztów

4. Budżetowanie gotówki

5. Koszty w cyklu operacyjnym

6. Zarządzanie kosztami: koszty stałe czy koszty zmienne

7. Zarządzanie kosztami: koszty osobowe czy koszty utrzymywania majątku

8. Zarządzanie kosztami: outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)

9. Zarządzanie kosztami finansowymi: więcej długu czy więcej kapitału własnego

10. Zarządzanie kosztami braku zapasów, zarządzanie kosztami obsługi należności, zarządzanie kosztami obsługi środków pieniężnych.

referencje (wersja z 4 lipca 2013)

4 lipca, 2013

referencje (wersja z 4 lipca 2013)

LINK: http://eunicacon.files.wordpress.com/2013/07/gmichalskicv4lp13.pdf | PDF |

http://wp.me/p2wocx-b8

programszkoleniawycenaizarzadzaniewartosciaprzedsiebiorstwa

1 lipca, 2013

Program szkolenia: „WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA”

Zapraszam do współpracy przy zorganizowania w Państwa przedsiębiorstwie szkolenia zamkniętego, kontakt do trenera i autora programu: t.+48503452860 | Grzegorz Michalski | Grzegorz.Michalski |

Poniższe punkty realizowane są na zasadzie wykładu interaktywnego połączonego z ćwiczeniami wykorzystującymi dane rzeczywiste (studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych omawiane zagadnienia). Do zilustrowania zagadnień jest również wykorzystana strategiczna gra planszowa osadzona w angażującej uczestników szkolenia fabule i pomagająca dogłębnie zrozumieć i przećwiczyć decyzje związane z tworzeniem, pomiarem i zarządzaniem wartością i ryzykiem z uwzględnieniem okoliczności wynikających z towarzyszącej niepewności.

1. Finansowy cel przedsiębiorstwa – powiększenie wartości przedsiębiorstwa:

a) mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa,

b) jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa,

c) rozpoznawanie tworzącej wartości natury decyzji biznesowych,

d) czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa,

e) 10 kroków tworzenia wartości: [1] CR (przychody ze sprzedaży), [2] CO (cykl operacyjny – gdzie i jak wartość buduje marketing, gdzie i jak wartość dodaje inżynier, gdzie i jak wartość chroni finansista), [3] AKTYWA potrzebne do osiągnięcia CR przez realizowanie CO, [4] Zobowiązania wobec dostawców, [5] Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, zapotrzebowanie na kapitał zaangażowany, pasywa, [6] Struktura potrzebnego kapitału (ile własnych środków {E} ile pożyczonych {D}), [7] Wolne przepływy pieniężne, [8] IRR (zwrot, próg rentowności, wewnętrzna stopa zwrotu), [9] stopy kosztu kapitału (ile kosztują pieniądze zaangażowane w biznes), [10] Przyrost wartości bogactwa właścicieli (zysk rezydualny, EVA™, EVA™ = EBIT * [1-T] – IC * CC)

2. Metody wyceny przedsiębiorstwa: Wykorzystanie informacji z danych finansowych ze sprawozdań finansowych i spoza nich. Zrozumienie procesu tworzenia wartości firmy przez pryzmat dokumentów finansowych.

a) metody majątkowe i wycena majątkowa, metody dochodowe i wycena dochodowa, metody mieszane, metody porównawcze i wycena relatywna,

b) przegląd wskaźników finansowych zawartych w klasycznej analizie wskaźnikowej z uwzględnieniem powiązań wskaźników z procesem tworzenia wartości przedsiębiorstwa

c) Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa: ekonomiczna wartość dodana (EVA™), rynkowa wartość dodana (MVA = MV – IC), wartość dodana dla udziałowców / akcjonariuszy, CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych), wyznaczenie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.

3. Elementy kształtujące wartości i ryzyko w przedsiębiorstwie:

a) optymalna/docelowa struktura kapitałowa, wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej,

b) docelowa skala działalności, optymalny budżet inwestycyjny, ustalanie docelowej skali działalności optymalnego budżetu inwestycyjnego.

4. Ocena, analiza i zarządzanie wartością i ryzykiem w decyzjach strategicznych

a) ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie outsourcingu: „wytworzyć czy kupić”,

b) ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie polityki zatrudnienia i unowocześnienia procesów,

c) ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie wyboru jakości składników majątkowych: kiedy lepiej kupić tani ale kosztowny w serwisie a kiedy droższy ale bardziej bezawaryjny,

d) ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie wyboru kraju inwestycji

5. Ocena, analiza i zarządzanie wartością i ryzykiem w decyzjach operacyjnych

a) wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa,

b) ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie zapasami,

c) ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie należnościami,

d) ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie operacyjnymi środkami pieniężnymi,

e) ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem pracującym.

Zapraszam do współpracy przy zorganizowania w Państwa przedsiębiorstwie szkolenia zamkniętego, kontakt do trenera i autora powyższego programu: t.+48503452860 | Grzegorz Michalski | Grzegorz.Michalski |

programszkoleniawycenaizarzadzaniewartosciaprzedsiebiorstwa.docx